plėšimas

plėšìmas sm. (2) Pln, plė́šimas (1) Sd, Šv 1. SD46,203plėšti 1: Plėšimo stiprumas nustatomas pagal formulę . 2.plėšti 5: Plėšimas javų SD365. 3.plėšti 8: Velėną [su žambriu] apdraskė, i visas plė́šimas Krš. 4. KII252, Kv, Ub, Kal, Prk, Rk, Sdk, Mrs išartas dirvonas, plėšinys, naujiena: Reikėjo suplėšti i plėšìmą su žambiais Lnk. Plėšimè rugiai šį metą iš dirvos virsta Vvr. Į plėšìmą linus aba avižas sė[ja] daugiáu Krš. Pasėjom šio to į plėšìmą Vkš. Išvaryk gyvulius an plėšìmo Ukm. Skynė skynimus, plėšė plėšimus, laikė sau arklius S.Dauk. Vilkeli, kūmai, duok nors šitą plėšimą paart LMD(Tvr). Ardami plėšimą nesėtų į erškėčius! Ns1854,2. 5. SD311, Q510, I, Kplėšti 14: Sužeistųjų ar nukautųjų plėšimas turi būti kuo griežčiausiai baudžiamas . Už plėšimus ar vagystę nelaiko taip ilgai kalėjimuose I.Simon. Šitas didžturis turtą savą ... nupelnęs ... per plėšimą, per vagystę, per nuomą DP271. | O kad pri to plėšimo tankiai su medu susitepa, todėl [tokios bitės] didžiai juodomis rodos S.Dauk. 6.plėšti 15: Tiek paimti – tas yr tikras plė́šimas! Slnt. Tiesiog plėšìmas tiek už darbą imti Skr. Pasiutęs plė́šimas už viską Krš. 7. CII268, H, R70 priplėštas turtas, grobis, laimikis: Neprieteliams plėšìmą vėl atimti KI20. Kaip jie daug žvėrių sugavę buvo, liūtas asilui paliepė tą plėšimą tarp jų dalyti VoL175. Ir gavo didį plėšimą, daug aukso, sidabro, šilkų Bb1Mak4,23. Ir visą plėšimą šių miestų ir bandą dalija vaikai Izraelio tarp savęs BBJoz11,14. 8. 198, Kršplėšti 17. \ plėšimas; apiplėšimas; atplėšimas; išplėšimas; nuplėšimas; paplėšimas; perplėšimas; praplėšimas; priplėšimas; suplėšimas; užplėšimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • plėšimas — plėši̇̀mas dkt. Plėši̇̀mas pavartójant šáunamąjį giñklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • plęšimas — 1 plęšìmas sm. (2) NdŽ → 1 plęšti: O kaip arti abazop atėjo ir veršį bei šokinėjimą (paraštėje plęšimą) išvydo, papyko jis kerštu BB2Moz32,19 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plęšimas — 2 plęšìmas sm. (2) NdŽ; Kos37 → 2 plęšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplėšimas — apiplėšìmas (applėšimas N) sm. (2) KI146 → apiplėšti 5: Juk ta moteris aiškiai suprato, kad tai buvo apiplėšimas I.Simon. plėšimas; apiplėšimas; atplėšimas; išplėšimas; nuplėšimas; paplėšimas; perplėšimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplėšimas — atplėšìmas sm. (2) 1. H, N → atplėšti 3: Laiško atplėšìmas BŽ481. 2. LL119 → atplėšti 5: Neteisingas atplėšimas padarė per skaudžią žaizdą Blv. ║ refl.: Grigorijus, jausdamas džiaugsmingą išsilaisvinimą, atsiplėšimą nuo tikrovės ir minčių, gėrė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daturėti — ×daturėti, dàturi, ėjo (hibr.) KŽ; L 1. intr., tr. Rtr, Gr, Sml, Žž, Krd, Ds, Slk, Grv, Eiš, Žrm, Pls išlaikyti, ištverti: Nedàturiu, kap gelia kojas Pv. Daturė̃s mat šitokį sopulį gyvas žmogus! Skrb. Vaikeliai, negaliu daturėt Vrn. Šalta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drengsena — sf. (1) drengimas, plėšimas: Pasiutusi drengsena drabužių Vkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dykinimas — 1 dỹkinimas sm. (1) → 1 dykinti: Dỹkinimas maišo Pn. ║ prk. alinimas, plėšimas: Pamečiui sėti tuos pačius javus – tik lauko dỹkinimas Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dyri — 2 dỹri interj., dirỹ 1. čirkš, dzyru (kartojant nusakomas plėšimas, kirpimas): Dỹri dỹri nudyrino plaukus Grž. Dirỹ dirỹ kad ardo Slnt. 2. dir: Šunys kaip antpuolė: dirỹ žambą ir atskiedė (nuplėšė) Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gobas — gõbas sm. (2) 1. godumas, gobšumas: Tavo begalinis gõbas J. 2. palūkanos; palūkanų plėšimas: Demokratija reikalauja įstatų prieš gobą ir prieš įvairius vylius rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.